Uslovi korišćenja portala majicica.ba

Uvod

Suština postojanja ovog online servisa jeste mogućnost kupovine personalizovanih (unikatnih) majica. Koristite usluge ovog web sajta na onaj način koji ne ozlijeđuje ili materijalno oštećuje Vas, nas ili neko treće lice. Svaka neodgovorna ili nelegalna upotreba može biti propraćena tužbom.

Pravila korišćenja

Svi opštevažeći zakoni Bosne i Hercegovine važe i na portalu www.majicica.ba. Pored ovog, naš portal ima i specifična pravila kojih bi trebalo da se pridržavaju svi korisnici. Naš servis zadržava pravo izmjene, dodavanja ili brisanja ovih pravila bez prethodne najave. Pravila postaju važeća onog momenta kada budu objavljena na našem sajtu.

Osnovni uslovi korišćenja

Pri registraciji na naš servis dužni ste da se koristite tačnim i preciznim informacijama. www.majicica.ba štiti Vaše privatne podatke (privatni email, Vaše ime i prezime i ostale podatke). Upisivanjem podataka u registracionu formu saglasni ste da pristup ovim podacima ima osoblje našeg servisa uz prava upotrebe definisane kroz Uslove korišćenja i Politiku privatnosti. Osoblje našeg servisa će nakon primljene narudžbe pozvati upisani telefonski broj u svrhu potvrde iste. Od trenutak potvrde narudžbe, naš servis preuzima obavezu za isporuku iste preko ovlašćenih kurirskih mreža u BiH u roku od 3 (tri) radna dana.

Autorska prava

Pri korišćenju portala www.majicica.ba obavezni ste poštovati Zakon o autorskim pravima i srodne Zakone koji važe u Bosni i Hercegovini. Autorska prava se odnose na tekstualni sadržaj, slike, logoe, ilustracije i sav ostali sadržaj koji je podložan autorskim pravima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja od strane našeg portala, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Sankcionisanje

Zadržavamo pravo da bez prethodne najave iz upotrebe usluga našeg portala trajno isključimo/izbrišemo korisnike koji djeluju protivno uslovima korišćenja na bilo koji način. Svako kopiranje sadržaja, objavljivanje eksplicitnog sadržaja, lobiranje, reklamiranje i ostalo neprihvatljivo ponašanje može biti sankcionisano prethodnim pravilom.